Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie

Historie

Zámek

František Karel Kressl z Kvaltenberku nechal v letech 1786-9 ve Vrbičanech vybudovat pozdně barokní zámek a založil i rozsáhlý park. Budova je patrová, s postranním a středovým třípatrovým rizalitem, střecha je mansardová. V interiéru nás upoutá valená klenba v přízemí a dřevěné schodiště. Před zámkem je klasicistní studna se stříškou na šesti sloupech.

Vlastníkem zámku je firma Sempra Vrbičany s. r. o..Sempra Vrbičany s. r. o. obci zapůjčuje prostory zámku k pořádání stezky odvahy, konané v listopadu.

 zámek-min.jpg

Historie zámku

Založení Vrbičan můžeme klásti do XI.století, kořeny obce sahají do roku 1225. V této době se obec  skládala ze dvou dvorů, na jednom prameni byl založen dvůr Kačov (nese název od divokých kačen) a druhý dvůr Vrbičany  byl založen na druhém prameni(dostal jméno podle vrbiček).Teprve ve XVI. mají oba dvory jméno Vrbičany,ale Kačov zůstává zachován až do dnešních dnů.V roce 1170 měl v držení oba dvory vladyka Zlocoun(Slavkov) bratr vladyka Hrabiše.Za probošta doksanského Volframa (1172-1195) dostává Vrbičany do držení klášter v Doksanech Ve Vrbičanech bývala tvrz s věží a příkopy.Od té doby se dosazují  na tvrz nižší šlechtici (vladykové coby správci)

V roce 1278 se nevyhnuly  vyplenění Vrbičany  braniborským  rotám.Za vlády Václava IV.  (1410-15)je vydán  list zástavní Oldřichovi Zajíci z Hazmburka a Vrbičany zůstává v držení  Zajíců až do r.1577. Na tvrzy byly správcové z nižší šlechty, před rokem 1474 je tu uváděn panoš Vítek z Vrbičan s manželkou Annou z Loun. Za Jana z

 Hazmburka 1520-40 je jako správce uváděn vladyka z Habří.Když Jan z Hazmburka r.1553 zemřel, vše zdědil  syn Mikuláš, ale r.1577 vše prodal panu Václavu Kaplířovi ze Sulejovic a na Milešově i s manem Vítem z Habřiny a manželkou Rejnou, který měl v držení  dvůr Kačov.Mezi oběma majiteli docházelo k častým třenicím, které pokračovali i po smrti Václava Kaplíře,protože Vrbičany zdědil v roce 1579 syn Zdislav(Bohuslav) Kaplíř a pokračoval v třenicích. Od roku 1604 až do r.1843 zůstaly Vrbičany spojeny s Třebušínem.

Po konfiskaci 23.června 1623 je Bohuslav Kaplíř, rytíř ze Sulejovic a na Milešově odsouzen k manství .V r.1666 je majitelem Kačova-Vrbičan uváděn rytíř Jakub Kašperský z Vřesovic

Vrbičany dostává od komory české Pavel Vencelius(Wenzl) z Bochova doktor práv a rada při apelacích. Pavel Vencelius pak koupil druhou část Vrbičan (Kačov) od Kaplířů.

Roku 1676 dědily Vrbičany jeho dcery Rosina Anna z  Bochova , vdaná Kreslová z Kvaltenberku a Alžběta Lidmila z Bochova, vdaná Vaříkovská.

1733 byla vládnoucí paní na Vrbičanech slečna Marie Magdalena Kreslová.Po její smrti dědil r 1760 panství  její synovec František Karel Kresl z Kvaltenberku. Baron dal ze zpustlé staré tvrze postavit malý pozdně barokní zámek mezi rokem 1786-89 a založil při něm velký park. Jeho erb v pozdně barokním stylu je ve štítu zámku nad balkonem,t.č. je již zrestaurován akademickou sochařkou p.Čihákovou Myškovou. František Kresl zemřel r.1802 a zámek odkázal prasynovci baronu Františku Karlu Puteani.Od Puteani koupil Vrbičany r.1843 mlynář Antonín Vávra z Nymburka s manželkou Františkou , ale ten Vrbičany prodal 22.června 1845 panu Jenšíkovi rytíři z Ježkova. Dne 3.ledna 1862 po smrti rytíře zdědily Vrbičany Ignác,Sáva a Eugen z Ježova.Ignác z Ježova prodal statek  Vrbičany 9.února 1872 paní Terezii hraběnce z Herbersteinu na Libochovicích rozené kněžnou z Dietrichsteinu, která jej věnovala svému synu Janu Josefu hraběti z Herbersteinu. R.1874 byl zrušen ve dvoře bývalý lihovar a r.1876 byl zrušen i pivovar. Zpustlý a zanedbaný zámek  se upravil a přistavil dvůr než se mladý pán nastěhoval. Přičinil se o to, že se ve Vrbičanech na jeho pozemku a na jeho náklady byla založila česká škola. V roce 1920 byl poplužní dvůr převzat zemědělským proletariátem (tato skutečnost byla zapsána na  mosazné pamětní desce,která byla   zcizena), ale převzetí bylo potlačeno četnictvem. Hrabě Josef Herberstein měl 6 dětí , z nichž se nejstarší syn Johann Fridrich von Herberstein  v roce 1922 oženil a usídlil se na zámku Vrbičany. Na základě záborového zákona byla provedena r.1924 částečná pozemková reforma a r.1928 se pokračovala ve větším měřítku,protože hrabě měl větší výměru než zákon o pozemkové reformě stanoví.Mladý pán se  o majetek  nestaral a přivedl ho na pokraj zkázy.Stal se československým občanem(což otřáslo starým pánem) a začal se psát Jan Bedřich.Dne 27.září 1927 se řízení majetku ujal opět „starý hrabě“ a začali se s synem přetahovat o nadvládu nad majetkem.Po Mnichovu se hrabě Johann Josef Herberstei přiklonil k Adolfu Hitlerovi. V roce 1939 měl majetek vnuceného správce Fiedlera a jeho nástupcem byl baron von Zwangsverwalter Hartrott(pocházel z Vestfálska)V této době jim sice všechen majetek patří,ale nesměli mluvit do jeho řízení(starý pán pronesl ,že se mu nelíbí nízký původ Hitlera a syn jej udal, v domnění, že získá  zpět majetek, ale dokázal jen zákaz vstupu pro všechny členy rodiny).20.června 1944 baron Hartrott spáchal, po nezdařeném atentátu na Hitlera, po příchodu gestapa sebevraždu.Poté nastoupil nový vnucený správce J.Groschel(psán někdy také Kreschl)

 25.května 1944 ve věku 90 let ve Štýrském Hradci umírá Johann Josef Reichsgraf von Herberstein und Proskau,rytíř bavorského řádu sv.Jiří.

6.června 1944 ve věku 68 let umírá jeho choť Marie hraběnka z Galenu

.Syn Bedřich Herberstein žil nějaký čas ještě podruhé světové válce v Praze,jako dočasný pracovník ministerstva zahraničí s odznakem KSČ v klopě, ale nedokázal vysvětlit některé styky s nacisty a byl zavržen   také rakouskými sourozenci. Odešel záhy z Československa,dlouho živořil na různých místech a zemřel posléze v bídě.

V r.1946 byla provedena konfiskace majetku na základě Benešových dekretů.

 Patrová obdélníková budova s postranními a středovým třípatrovým rizalitem, s mansardovou střechou, v přízemí s valenou klenbou nachodbě a v celém přízemí,byla používána jako učiliště.

Zámek byl zapsán do Seznamu kulturních památek ČR dne 3.5.1958 č.rejstříku 43454/5-2454.

Podle dochovaného svědectví bývalých absolventů učiliště se začalo dělat na zámku v r.1962-1964 ústřední topení  a v důsledku toho se zlikvidovaly veškerá kachlová kamna v celém zámku. Z původního interiéru mimo kleneb zůstalo několik dřevěných schodů a kousek obložení v místě bývalého točitého schodiště vedoucího do prvního patra.

 R.2011 zámek koupila od Ústeckého kraje fi .Sempra Vrbičany s.r.o. Na jaře roku 2012 bylo provedeno vyčištění rybníčku  a celého zámeckého parku, od této doby je prováděna pravidelná údržba parkový zeleně.V červenci  2012 začala oprava střechy středního rizalitu.

Kronika

Kronika - Historie obce

Kronika obce 2011

Kronika obce 2012

Kronika obce Vrbičany 2013

Kronika obce 2014