Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Směrnice o poskytování individuální dotace

Obecně závazná vyhláška

Vyhláška hrací přístroje č.1/2011

1.1.2016

21.6.2011

Vyhláška o místním poplatku ze vstupného č.2/2011

21.6.2011

Vyhláška o užívání veřejného prostranství č.3/2011

21.6.2011

 

 

Vyhláška o odpadech Vrrbičany 2008

Veřejná vyhláška - územní plán

Jednací řád obce 2009           

 

 

 

7.9.2009    

 

 

 Benefity a služby od 1.1.2017

 Pravidla pro hospodaření Fondu podpory oprav nemovitostí Obce Vrbičany

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva    

 

 

 

 

Vyhledat v textu

16. 8. Jáchym

Zítra: Petra
Jak se Vám líbí kulturní akce Vrbičan
a) Ano, jsou skvělé
  
 163
b) Ano, ujdou
  
 62
c) Nic moc
  
 71
d) Ne
  
 74

Diskusní fórum

příspěvků: 0

Návštěvnost stránek

039692